Центрове за слуха Ototon

Безплатна Аудиометрия

Запишете се за безплатна аудиометрия на слуха в удобен за вас център на Ototon.

Аудиометрията е напълно безболезнена услуга и протича около 15-30 минути.

Аудиометрията включва

Поставяне на слушалки

Поставяне на специални слушалки, които се свързват с апаратурата за измерване.

Измерване на слуха

С помощта на аудиометъра се излъчват звуци с различен интензитет и честота. Вие реагирате, когато чуете звука, чрез натискане на бутон.

Запис на резултатите

Резултатите се записват в аудиограма, която показва слуховия ви праг спрямо честотата на звуците.

Анализ на резултатите

Специалист интерпретира резултатите от аудиометрията, за да определи дали са наличие признаци на слухова загуба.

Нашите локации

София

Пловдив

Варна

Бургас

Стара Загора

Пазарджик

Запази час за безплатна аудиометрия

0800 900 33