Центрове за слуха Ototon

Безплатна проверка на слуха

Запишете се за безплатна проверка на слуха в удобен за вас център на Ototon.

Проверката на слуховия праг е напълно безболезнена процедура и протича около 15-30 минути.

Проверката на слуха се състои от:

Поставяне на слушалки

Поставяне на специални слушалки, които се свързват с измервателната апаратура.

Проверка на слуха

С аудиометъра се предоставят звуци с различен интензитет и честота, на които реагирате, като натискате бутон, когато ги чуете.

Запис на данните

Резултатите се отразяват в аудиограма, която представлява слуховите прагове в зависимост от честотата на звуковите въздействия.

Тълкуване на данните

Специалистът анализира резултатите от аудиометрията с цел определяне на наличие на признаци за загуба на слуха.

Нашите локации

София

Пловдив

Варна

Бургас

Стара Загора

Пазарджик

Запази час за безплатна аудиометрия

0800 900 33