Центрове за слуха Ototon

Безплатно измерване на слуха

Запишете се за безплатно измерване на слуха в удобен за вас център на Ототон.

Измерването на слуха е напълно безболезнена услуга и протича около 15-30 минути.

Измерването се състои от:

Разговор

Дискусия с експерт, където споделяте информация относно своя начин на живот, минали здравословни проблеми и посочвате индикаците ако имате затруднения със слуха.

Отоскопия

Процедура, използваща специфичен инструмент, наричан отоскоп, с цел изследване на ушния канал и тъпанчето. Този метод помага за откриване и идентифициране на потенциални проблеми, които биха могли да оказват влияние върху слуха.

Аудиограма

Извършва се чрез използването на специални слушалки и аудиометър - устройство, което предоставя разнообразни звуци с различни интензитети и честоти. Вие реагирате, когато чуете звука чрез натискане на бутон. Основната цел на тази процедура е да се измери слуховият ви праг.

Анализ

Резултатите от аудиометрията се документират в аудиограма, която е графично изображение на слуховите прагове в зависимост от честотата на звуковите въздействия. Тази аудиограма се използва от специалиста за интерпретация на резултатите и поставяне на диагнози.

Запази час за безплатно измерване на слуха

0800 900 33

Нашите локации

София

Пловдив

Варна

Бургас

Стара Загора

Пазарджик