Центрове за слуха Ototon

Изследване на слуха на деца и бебета

Тестът на слуха при децата е основен метод за ранното откриване на проблеми със слуха. Това помага за бързото им решаване, което подобрява езиковото развитие и улеснява обучението на детето.

Недиагностицираните слухови проблеми могат да доведат до социална изолация и лоши резултати в училище.

Изследването на слуха е напълно безболезнена услуга и протича около 30 минути.

За деца от 0 до 18 години

Проверка на слуха и аудиограма

Игрова педиатрична аудиограма

Игровата педиатрична аудиограма е предназначена за деца, които не могат да сътрудничат по обичайния начин при аудиологични прегледи. Тя използва игрови елементи и анимации, за да се оценят слуховите способности на детето и да помогне в установяването на проблеми със слуха.

визуално стимулирана детска аудиограма

При този метод се използват визуални сигнали и картинки, за да привлече вниманието на детето и да го насочи към реакции на звукови стимули. Тази техника се използва, когато децата са твърде малки или не сътрудничат при стандартни аудиологични тестове, и помага при по-добрата диагностика на слухови проблеми.

Изследване отоакустични емисии

Изследването за отоакустични емисии (ОАЕ) представлява записване на звуците, отразени от вътрешното ухо при подаване на сигнал към него. Този тест се използва при деца и новородени, като помага за ранното откриване на потенциални слухови проблеми.

⭐ Пакетна оферта 🚀

Отоакустични емисии + Игрова аудиограма + Тимпанограма + Отоскопия

Педиатрични кабинети

София

Пловдив

ВАРНА

Стара Загора

Запази час за тест на слуха

0800 900 33