Центрове за слуха Ototon

Безплатен тест на слуха

Запишете се за безплатен тест на слуха в удобен за вас център на Ототон.

Тестът на слуха е напълно безболезнен и протича около 15-30 минути.

Тестът включва

Аудиометрия

Стандартна процедура, използвана за измерване на измерване слуха. Специалист ви поставя слушалки и трябва реагирате на звуци с различен интензитет и честота. Целта е да се определи минималния звуков праг, под който не можете да чувате звуци. Резултатите се представят във вид на аудиограма.

Отоскопия

Отоскопията е процедура, при която специалистът използва специален инструмент, наречен отоскоп, за да прегледа ушния канал и тъпанчето.Този процес помага за идентифициране на проблеми, свързани с ушния канал и вътрешното ухо, които могат да повлияят на слуха.

Аудиограма

Аудиограмата представлява графично изображение на резултатите от аудиометрията. Тя включва графики, които показват слуховия ви праг. Аудиограмата помага на специалистите да анализират и интерпретират слуха на пациента и да идентифицират наличието на проблеми.

Запази час за тест на слуха

0800 900 33

Нашите локации

София

Пловдив

Варна

Бургас

Стара Загора

Пазарджик