9 заблуди за слуховата загуба

9 заблуди за слуховата загуба

Невинаги е лесно да се разбере, че един човек страда от слухова загуба. Статистиките сочат, че само 1 от 5 души с такава използва слухови апарати и е често срещано хората да чакат близо 10 години преди да потърсят решение.

безплатен тест на слуха

На какво се дължи това?

Понякога е заради цените на слуховите апарати, но по-често е резултат от заблудите, свързани със слуховата загуба. Хората асоциират намаления слух с остаряване или просто не искат да носят апарати, защото си мислят, че те са непривлекателни на вид. Оттук и девет от най-често срещаните заблуди, свързани със слуховата загуба, за които трябва да знаете, независимо дали вие или ваш близък има слухова загуба: 

Заблуда 1: Хората с намален слух не могат да шофират 

Слуховата загуба не е причина, която превръща шофирането в проблем. Просто трябва да бъдете по-внимателни и наблюдателни, но това се отнася и за хората без загуба на слуха!

Заблуда 2: Жестомимичният език е универсален

По света съществуват над 300 различни жестомимични езика и понякога трудностите за разбиране са точно такива, каквито и при вербалната комуникация.

Заблуда 3: Слуховата загуба се среща само при възрастните хора 

Това е една от най-често срещаните заблуди, но истината е, че има редица причини за загубата на слух и тя може да се появи дори и при новородени бебета, както и при хора от всяка възрастова група. 

Заблуда 4: Слуховите апарати са мигновено решение за загубата на слух

За разлика от очилата, които мигновено коригират зрението Ви, при слуховите апарати е необходим процес на адаптация. Апаратите се различават по мощност в зависимост от нуждите на даден човек и често се налага да бъдат допълнително настройвани от слухопротезист, за да могат да Ви предоставят най-оптималното чуване. 

Заблуда 5: Загубата на слух е наследствена 

Тя може да бъде предавана от поколение на поколение, но също така може и да сте единственият във вашето семейство с намален слух. Загубата може да бъде причинена от някои заболявания, някои лекарства, излагане на много шумна среда или в следствие от процеса на стареене. 

Заблуда 6: Слуховата загуба може да се коригира чрез хирургическа намеса

До момента няма открити медикаменти и лечение за слуховата загуба, но има много проучвания на тази тема. Едно от решенията е кохлеарна имплантация, която улеснява чуването. 

Заблуда 7: Хората със слухова загуба умеят да четат добре по устните

Четенето по устните е трудно и невинаги е точно. От голямо значение е от колко време човек ползва слухови апарати или колко добре чува – някои хора четат по устните по-добре от други. Има толкова различни форми на устните и специфични начини, по които хората ги движат, в крайна сметка голяма част от четенето по устните се състои в предположения. Именно заради това глухите хора предпочитат жестове, подсказки или знаци, за да вникнат в темата на разговора. Освен това четенето по устните се усложнява, когато хората имат акцент, брада или мустаци.

Заблуда 8: Хората със слухова загуба чуват избирателно. 

Заради умората от напрягането да чуят, хората със слухова загуба невинаги имат енергията да четат по устните или да се концентрират върху чуването, особено при наличието на фонов шум. Ако мислите, че хората с намален слух ви игнорират, най-вероятно просто не ви чуват! В такива случаи най-добре е да привлечете вниманието им преди да заговорите, за да сте сигурни, че ви чуват. 

Заблуда 9: Ако говорите по-високо, хората със слухова загуба чуват

В действителност слуховата загуба рядко е свързана със силата на звуците. Това, което човек със слухова загуба чува или не чува, зависи много от степента на слухова загуба – лека, средна, тежка или пълна, както и от честотите, които са му проблемни. Всъщност често хората чуват, че им се казва нещо, но просто не разграничават отделните звуци или думи. Така че няма значение колко високо говорите на един човек със слухова загуба – той няма да ви чува по-добре. Единственото, което ще постигнете е да крещите на човек. Именно заради това са създадени и слуховите апарати: те помагат на човек със слухова загуба да чува гласовете и звуците, които му „липсват“ по-ясно.

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33