Как да поддържаме слуховите си апарати?

Как да поддържаме слуховите си апарати?

Старателната и ежедневна грижа за слуховия апарат допринася за изключителната функционалност и дългия период на експлоатация. За дълъг живот на апаратите изпълнявайте следните указания:

Обща информация

Преди да използвате спрей за коса или друга козметика трябва да свалите своя слухов апарат от ухото си, защото тези продукти могат да го повредят. Когато не използвате слуховия си апарат оставяйте отделението за батерията отворено, така че влагата да се изпари. Винаги напълно изсушавайте слуховия си апарат след употреба.

Ежедневно

Проверявайте отливката и тръбичката за отлагания на ушна кал и влага. Почиствайте повърхностите с кърпа без власинки. Никога не използвайте домакински почистващи препарати, сапун и др. за почистване на Вашия слухов апарат. Ако е необходимо да почистите слуховия си апарат по-сериозно, попитайте слухопротезиста Ви за съвет и информация за филтри и таблетки за абсорбиране на влагата.

Ежеседмично

Почиствайте отливката (домче или SlipTip) с мека, влажна кърпа или със специална почистваща кърпа за слухови апарати. За по-подробни инструкции за поддръжка или за по-детайлно почистване се консултирайте със слухопротезист.

Ежемесечно

Огледайте звуковата тръбичка за наличие на промени в цвета, втвърдяване или пукнатини. При наличие на подобни промени тя трябва да бъде подменена. В такъв случай се свържете със слухопротезист.

Новият слухов апарат

Когато започнете да носите слухови апарати за първи път, важно е да запомните, че отнема време да свикнете с тях и да усетите как те подобряват Вашия слух.

Специалистът по слухопротезиране ще Ви покаже как да използвате слуховите си апарати, извличайки най-голяма полза от тях. Най-добрият начин е да започнете употребата им постепенно като увеличавате броя часове, в които носите слуховите си апарати и да ги изпробвате в различни слухови ситуации.

С течение на годините може би сте забелязали, че не успявате да чуете много от звуците на живота правилно, като например шум от трафик на коли, шумолене на листа или пеене на птички.

Когато за първи път сложите слухови апарати звуците ще се появат отново и ще Ви се сторят много силни. Ще Ви е необходимо време, за да свикнете отново с тях, да научите как нещата звучат и от коя посока идват шумовете.
Чрез носенето на слуховите си апарати по няколко часа на ден и увеличаването на часовете, ще научите Вашия мозък да се справя с тези звуци. Носенето на слухови апарати ще Ви помогне да разпознавате откъде идват шумовете и да откриете най-добрите настройки за различните ситуации, в които се намирате.

Пет стъпки за свикване с новите апарати

  1. Започнете да слушате ежедневни шумове в познато обкръжение;
  2. Опитайте се да провеждате разговори с един човек в тиха стая;
  3. Опитайте се да провеждате разговори в малки групи;
  4. Започнете да носите слуховия апарат навън;
  5. Опитайте да носите слуховия апарат на шумно място, например в ресторант.
  6. Ако някои от звуците ви се сторят много шумни, запишете си час при Вашия специалист по слухопротезиране, за да ви направи нова настройка на слуховия апарат.

Грижа за слуховия апарат

Слуховият апарат е направен от няколко различни части, всяка от които се нуждае от редовно почистване, за да може да се осигури дълъг и оптимален живот на устройството.

Преди почистване на слуховия апарат, трябва да се уверите, че ръцете Ви са чисти и сухи. Трябва да извършвате всякаква поддръжка върху мека повърност на маса - по този начин избягвате изпускането на устройството.

Преди да започнете с почистването ще имате нужда от комплект инструменти за слухов апарат. Той съдържа следното: кърпичка; четчица; магнитен стик за батерия; струна за малък вент; четка за голям вент.

безплатен тест на слуха

Задушни слухови апарати

Задушните слухови апарати се носят извън ухото, като тръбичка пренася сигналите в ушния канал.

Корпус: Пластмасата, покриваща устройството, може да бъде почистена със суха кърпа/хавлия. Проверете дали микрофона не е блокиран, тъй като това може да причини проблеми.

Домче: Това е част от слуховия апарат, която стои вътре в ухото. Тя трябва редовно да се сменя, за да може Вашият слухов апарат да работи на оптимално ниво.

Отливка: Ушната отливка трябва да се сваля от слуховия апарат когато има нужда от почистване. Чисти се с помощта на сапун и хладка вода. След което се изплаква и подсушава напълно като се издухва всякаква влага, останала вътре в нея. Има и специален инструмент за тази цел. Отделно с четка за премахване на ушната кал се премахват всякакви следи от ушна кал по отвора за звука на отливката. Вентът /отвор за вентилация/ се почиства чрез леко натискане на четката през дупката и внимателно завъртане, за да се премахнат всякакви блокажи.

Тръбичка: Ако вашият слухов апарат е прикрепен с тънка тръбичка трябва да прочетете ръководството на слуховия апарат, тъй като има специфични изисквания за това. Всички слухови апарати, които са свързани с ухото посредством тръбичка, е необходимо да бъдат сменени от специалист по слухопротезиране

II. Вътреушни слухови апарати

При вътреушните слухови апарати всички части на устройството се намират в малка черупка/корпус, който стои вътре в ухото.

Корпус: Корпусът на слуховия апарат може да бъде почистен със суха кърпа като се премахнат всякакви следи или остатъци от ушна кал от повърхността му. Пазете да не влезе нещо в микрофона и отвора за звука докато ги почиствате с четка за премахване на ушна кал. Повечето вътреушни слухови апарати имат специална приставка за защита от ушна кал, която се поставя на входа на отвора за звука. Вашият специалист по слухопротезиране може да ви обясни как се сменят.

Вент: Отворът за вентилация се почиства чрез леко натискане на четката през дупката и внимателно завъртане, за да се премахнат всякакви блокажи.
Ако имате някакви въпроси относно поддръжката на Вашия слухов апарат, заповядайте на място в Център за слуха Ototon и нашите специалисти по слухопротезиране ще Ви помогнат.

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33