Следпродажбено обслужване на слухови апарати

Следпродажбено обслужване на слухови апарати

С възрастта се променя както зрението, така и слухът. Консултацията със специалист е важна, тъй като ще можете да обсъдите как работят слуховите Ви апарати и да разберете всичко, което Ви интересува. Той ще настрои апаратите Ви така, че да Ви осигури максимално ефективно и удобно ползване.

Помагаме Ви да получите максимална полза от слуховите Ви апарати

От момента, в който направят настройка на слуховите Ви апарати и вече ги носите, нашият специалист слухопротезист ще Ви изготви програма за поддръжка, за да сме сигурни, че ще имате максимална полза от тях и те ще работят продължително с максимална ефективност.

Тази програма за поддръжка включва редовен тест на слуха и анализ на чуването, редовен преглед и оценка на слуха, експертна помощ и съвет, демонстрация на нови технологии, съвети как да се грижите за слуховите апарати и какво да правите, когато батериите имат нужда от смяна и необходими корекции на апаратите, за да получавате максимална полза от тях и да се наслаждавате на пълноценно чуване всеки ден.

За да сте сигурни, че слуховите Ви апарати работят по най-добрия за Вас начин, Ви препоръчваме да се върнете при нас и да си запишете час за програмата за поддръжка, която включва 5-звездно сервизно обслужване.

5-звездно сервизно обслужване на Център за слуха Ototon

  • Почистване и изследване на връзките
  • Проверка на тръбичките и батериите
  • Почистване на корпуса и на канала на микрофона
  • Проверка за микрофония
  • Проверка на работата на слуховия апарат
  • Почистване на слуховите апарати

Вашите слухови апарати ще работят по-добре и по-дълго, ако ги пазите чисти и без ушна кал. Когато настроим слуховите апарати, ще Ви покажем как да ги пазите в добро състояние като спазвате редовна програма за почистване. 

безплатен тест на слуха

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33