Загубата на слуха причинява ли депресия?

Загубата на слуха причинява ли депресия?

Увреждането на слуха или загубата на слуха са научно свързани с влошаване на психичното здраве. Многобройни проучвания установяват, че загубата на слуха е съпроводена с умерена до тежка депресия. 30,5 % от възрастните съобщават, че имат някаква степен на загуба на слуха и депресия.

Потенциалът за възникване на депресия се увеличава с 5 % с всеки следващ спад на слуховите способности при хора под 70 години. Доказано е, че почти 20% от възрастните със загуба на слуха имат симптоми на клинична депресия. Връзката между проблемите със слуха и депресията може да е по-изразена при жените, отколкото при мъжете.

Установено е, че лицата със самоопределена загуба на слуха съобщават за повишен процент на употреба на антидепресанти и лекарства срещу безпокойство. За да се отговори на въпроса как загубата на слуха е обвързана с депресията, е важно да се разбере как са свързани двете състояния.

Какво е общото между загубата на слуха и депресията?

Една интуитивна връзка, която съществува между депресията и загубата на слуха, е затруднението при общуване. Когато хората се затрудняват да разбират какво се говори в различни социални ситуации, те могат да се самоизолират, което може да предизвика самота и да породи симптоми на депресия.

Особено трудно може да бъде да се следят промените в разговора. Това означава, че хората със загуба на слуха могат да загубят връзката по време на разговор, когато темата се смени, и те изведнъж не знаят за какво говорят хората.

Те могат да се смутят, когато отговорят на въпрос, който се отнася до тема, която вече не е предмет на разговора. В някои случаи това може да накара хората да изглеждат дезориентирани и да се чувстват параноично. Леката до умерена загуба на слуха може също така да накара мозъка да работи по-усилено за обработка на звуците. Това може да повлияе на други процеси и да увеличи риска от симптоми на депресия.

По данни на Националния институт по стареене(НИС) почти един на всеки трима души на възраст от 65 до 74 години и един на всеки двама души на 75 и повече години страда от загуба на слуха. НИС финансира клинично изпитване в университета "Джон Хопкинс", за да разбере по-добре ползата от слуховата рехабилитация и ефекта, който тя може да има върху когнитивната загуба на слуха.

Проучването е продиктувано от данни от изследвания, които показват, че възрастните хора със загуба на слуха са по-склонни да развият също така деменция или когнитивно увреждане. Загубата на слуха се свързва с по-ниско ниво на когнитивните функции и намаляване на възможностите за тестване на паметта. Мозъкът обработва познанието и звука в една и съща област, което може да е причина за връзката с когнитивната загуба на слуха.

 Най-доброто лечение за депресия и загуба на слуха

Едно от най-добрите лечения за загуба на слуха, която може да причини депресия, е да се подобри състоянието на слуха. Хората са социални същества и се нуждаят от контакт с околните, за да водят пълноценен и смислен живот. Загубата на слуха може да увеличи риска от социална изолация, когато хората не могат да разберат какво се казва в разговора.

Изолацията обаче може да доведе до симптоми на депресия и по-ниско качество на живот. Първата стъпка е да се открие източникът на загубата на слуха. В някои случаи загубата на слуха може да е временна. Например загубата на слуха може да бъде предизвикана от натрупана ушна кал. В много други случаи обаче хората се възползват от използването на слухови апарати.

Потърсете помощ от опитен слухопротезист близо до Вас

Възстановяването на слуха, а оттам и на съответните сигнали към мозъка, и подобряването на социалните взаимодействия, може да намали признаците на депресия. Въпреки това някои хора не желаят да носят слухови апарати. Сред причините, които хората посочват, за да не носят слухови апарати, са стигмата, свързана с носенето на обемисти устройства в ушите, както и лошата технология и усилване.

Някои слухови апарати обаче имат почти невидим дизайн и са създадени, за да осигурят най-добрата отчетливост на звука. Освен това те имат възможност за свързване със смартфон и алгоритми за подобряване на звука, които спомагат за подобряване на възможностите за разбиране на разговорите.

 

безплатен тест на слуха

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33