Как се измерва слуховата загуба?

Как се измерва слуховата загуба?

Слухът може да бъде измерен по различни начини.

Това може да бъде направено чрез изследване на това колко добре някой разбира речта при нормално ниво на гласа или при шепнене. Въпреки това има два основни проблема при този вид изследване.

На първо място, трудно е да се поддържа постоянна интензивност на речта. От друга страна, речта е съставена от много звуци, които се различават значително по отношение на честотата. По този начин слухова загуба, която се свежда до точно определен диапазон от честоти, може да бъде пропусната. Ето защо аудиолозите измерват нивото на загуба на слуха, използвайки определени техники в теста, които осигуряват звуци от известен интензитет и специфични честоти.

За да се установи вида на загубата на слух, слухът се измерва с помощта на слушалки /които измерват въздушната проводимост/ и чрез поставянето на малък вибратор на главата ви /което заобикаля тъпанчето и средното ухо и измерва звуковите вълни, които преминават директно към кохлеата във вътрешното ухо/ - това е измерване по костна проводимост. По този начин се измерва пълната ефективност на вашия слух.

безплатен тест на слуха

Посредством слушалките, на слушателя му се пускат гама от тонове от различни честоти, като тестът се прави първо на едното ухо, после на другото. Интензивността на всеки тон е разнообразна, за да може да се открие най-ниското ниво, което слушателят може да чуе. Точно този праг на тона се нанася на аудиограмата.  

Необичайно е за някой прага на слуха му да бъде еднакъв или подобен за различните честоти – обикновено човек има по-голяма загуба на слуха във високочестотните тонове. Загубата на слух може да бъде различна за всяко ухо. Загубата на слуха се измерва в единици наречени децибели ниво на слуха (dB HL за по-кратко).

След теста специалистът нанася резултатите на графиката и използва измерванията, за да ви каже степента на загуба на слуха, ако имате такава.

  • Умерена степен на загуба на слуха 20-40 dB HL   

Не можете да чувате меки звуци и ви е трудно да разбирате речта на шумни места.

  • Средна степен на загуба на слуха 41-70 db HL   

Не можете да чувате умерени звуци и имате затруднения в разбиране на речта при шумен заден фон.

  • Тежка степен на загуба на слуха 71-95 db HL   

Трябва да молите хората около вас да говорят по-високо и груповите разговори са изключително трудни за вас.

  • Пълна степен на загуба на слуха – повече от 95db HL   

Можете да чувате само някои много силни звуци и общуването за вас е невъзможно без слухови апарати.

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33