Какво е тест на слуха? | Разчитане на Аудиограма

Какво е тест на слуха? | Разчитане на Аудиограма

Какво представлява аудиограмата?

Аудиограмата е графика, която показва резултатите от тест на слуха. Всеки път, когато чувате звук, който е пуснат и натискате бутона, по време на вашата аудиометрия, резултатът се записва на аудиограмата. Тя се използва, за да се идентифицира какво ниво на слух имате, в сравнение с нивото на слух на нормално чуващ човек. Освен това, тя показва нивото на слух, в ситуации, в които звукът става неприятно силен за вас. Терминът се нарича некомфортно високо ниво.

безплатен тест на слуха

Как се разчита аудиограмата?

Аудиограмата показва най-точно в кои честоти се намира загубата на слуха ви.

Честотата се изобразява на хоризонталната ос и се измерва в Херци (Hz), където 250 Hz е нискочестотно ниво на звука, а 8000 Hz е високочестотно. Загубата на слуха се изобразява на вертикалната ос и се измерва в Децибели (dB), където колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е степента на загуба на слуха. Праговете от 0 до 20 dB се считат за нормално ниво на слуха при по-възрастни хора. Всички резултати след този диапазон, показват, че имате някаква степен на загуба на слуха.

- Лека степен на загуба на слуха 20-40 dB HL

При леката степен на загуба на слуха, не можете да чувате меки високочестотни звуци звуци и изпитвате затруднение в разбирането на реч в шумна околна среда.

- Средна степен на загуба на слуха 40-60 dB HL и Средна до тежка загуба на слуха 60-75 dB HL

При тях, не можете да чувате умерени звуци и изпитвате големи затруднения в разбиране на реч от разстояние и в шумна околна среда.

- Тежка степен на загуба на слуха 75-90 dB HL

При тежката степен на загуба на слуха, често трябва да молите хората около вас да говорят по-високо и изпитвате големи затруднение в провеждането на групови разговори.

- Дълбока степен на загуба на слуха 90+ dB HL

При дълбока степен на загуба на слуха, можете да чувате само някои много силни звуци и общуването за вас е невъзможно без носенето на мощни слухови апарати.

Важно е да знаете, че ако аудиограмата посочи 100 децибела на слухова загуба, не бива да ги приемате като 100% загуба на слуха, защото човешкото ухо има динамичен обхват от 0 до 120 децибела.

 

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33