Слухов тест при новородени и малки деца

Слухов тест при новородени и малки деца

Защо се препоръчва?

При бебетата и малките деца не може да бъде проведен стандартен тест на слуха, тъй като той предполага активен отговор при чуване на подаден звук. Освен това, когато бебе или малко дете има слухова загуба, е трудно да се разбере само от наблюдение на поведението му дали слуховите му апарати са настроени и коригирани оптимално. Регистрирането на евокираните корови потенциали може да се използва, за да се тества чуването, без да се изисква активен отговор с действие. Това го прави идеално за оценяване реакцията на малките бебета и деца на реч при нормална сила на говора.

Какво представлява тестът?

Тестът е познат като Корови слухови евокирани потенциали (CAEP) или Добавени корови евокирани потенциали (ACAEP), в зависимост от това дали тестът на детето се провежда без или със слухови апарати.

Евокираните потенциали са малки електрически сигнали, които протичат по послуховите пътища и достигат до мозъка. Те могат да бъдат записани с помощта на електроди, поставени на главата на човек. Тогава няколко различни речеви звука се подават по високоговорител на различни нива на сила на звука. Евокираните отговори на звуковете се регистрират от електродите и се записват и анализират от компютър.

Как се прави тестът?

Три малки сензора /електроди/ се закрепват върху кожата на главата с медицински лепенки и контактен гел. Електродите не причиняват дискомфорт, но е възможно след тази процедура да остане малко зачервяване на кожата, което ще изчезне в рамките на 24 часа. Причина за това е разлепването на лепенките, с които са закрепени електродите.

Има ли опасност за бебето/детете ми или неговия мозък?

Не. Няма опасност. С този тест само измерваме активността, която протича в кората на мозъка на детето по време на процедурата. Този тест е много близък до ABR теста, който може би   бил направен на бебето ви в родилния дом.

Допълнителни тестове

Може да направим някои допълнителни тестове, които да помогнат за интерпретирането на резултатите, получени от  измерването на евокираните корови потенциали.

Измерването на отоакустичните емисии и тимпанометрията са процедури, които се използват рутинно от аудиолозите, когато се тестват деца.

Може да проверим средното ухо на вашето дете /това е тъпанчето и пространството зад него/, като направим тимпанометрия. Този тест представлява поставяне на уреда в началото на ушния канал и измерване на отговора, който се получава от движението на тъпанчето при малки промени в налягането на въздуха в канала.

Колко дълго ще продължи и колко пъти трбва да идваме?

Нормално посещението Ви ще продължи окло 2 часа. През това време ще поставим електроди на главичката на детето, ще го изчакаме да се успокои и след това ще запишем евокираните корови потенциали.

В посещението може да се включи и време, през което бебето ви да поспи за кратко.

Предвиждаме да приключим тестването в едно посещение, но както при всяко изследване на малки деца, може да е необходимо да се уговорят още едно или няколко допълнителни посещения, ако не успеем да съберем цялата информация, която ни е необходима.

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33