Какви са степените на загуба на слуха?

Какви са степените на загуба на слуха?

Разликата между нормалния слух и слуховата загуба се измерва в децибели. Между двете крайности съществува цял спектър от различни степени на загуба на слуха. Запознаването с тях е от съществено значение за прецизното определяне на уврежданията в способността на човек да чува. 

Степени на увреждане на слуха

Степените на загуба на слуха обикновено се класифицират по следния начин: 

Нормален слух 

Хората с нормален слух обикновено могат да разпознават звуци в целия диапазон от честоти, обикновено от 20dB до 130dB. Това позволява на човек да чува звуци с ниска и висока честота вариращи от слаб шепот до по-силни шумове. 

Намален слух

Тази степен на увреждане често се отнася до леко намаление на способността на човек да чува. Наблюдава се при способността на човек да разпознава по-тихите звуци. Диапазонът от честоти, които човек с намален слух може да долови варира от 20 до 40 dB

Средна загуба на слух

При този вид загуба на слуха, диапазонът варира между 40 до 60dB. Хората с малка загуба на слуха срещат трудности при разбирането на речта, особено в шуми среди.

Тежка загуба на слух

Средната загуба на слуха попада в диапазона от 60 до 70dB. При тази степен на увреждане на слуха, засегнатите изпитват значителни затруднения при разбирането на речта, дори и тя да е на по-висок тон. 

Много тежка загуба на слух

Страдащите от много силна загуба на слуха не са в състояние да разпознават реч, акто разчитат предимно на четене по устните и други визуални сигнали. Характерния за тази степен диапазон варира между 70 до 90dB

Пълна загуба на слух 

Пълната загуба на слуха се наблюдава при хора, които не чуват звуци над 91dB. При тази степен на слухова загуба засегнатите разчитат предимно на визуални сигнали и знаци. 

Какво е лечението за различните степени на загуба на слуха?

Към момента най-ефективно решение за лечението на повечето степени на загуба на слуха се явяват слуховите апарати и кохлеарните импланти

Хората с лека до много тежка загуба на слуха могат да се възползват от всички видове слухови апарати в асортимента на Ototon. Предлагани в различни разновидности, включително задушни или невидими, слуховите апарати могат да подобрят не само способностите за комуникация на засегнатите, но и качеството на живот на човек. 

Кохлераните импланти, от друга страна, се препоръчват за хора с тежка до пълна загуба на слуха. Те действат като заобикалят увредените части на ухото и директно стимулират слуховия нерв. Тази технология позволява на хората да възприемат звуковите сигнали и да разбират речта по-ефективно.

Как да разберем каква е степента на увреждане на слуха ни?

Правилното диагностициране е от решаващо значение за точното определяне на степента на слухова загуба. Освен слухови апарати, в Ototon може да намерите екип от професионалисти готови да ви помогнат във всяко направление.

Благодарение на най-съвременни дигностични технологии, нашите специалисте могат да измерят с точност степента на увреждане на вашия слух. Щателните анализи и задълбочената оценка на способностите ви да чувате ни позволяват да ви предоставим персонализирани решения, съобразени с вашите специфични нужди.  

безплатен тест на слуха

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33