Кога е бил измислен жестомимичният език?

Кога е бил измислен жестомимичният език?

Няма един отговор на въпроса „Кога е бил измислен жестомимичният език?“ Това е така, защото няма такова нещо като универсален жестомимичен език. Различните държави имат собствени версии. Има източници относно форми на общуване с използване на жестове, датиращи от Древна Гърция. Нека да разледаме произхода на жестомимичните езици, използвани от глухи хора в различните части на света.

Какво представлява жестомимичния език?

Жестомимичният език е система от общуване, използвайки знаци с ръцете и жестове. Той обхваща жестове с ръце, изражение на лицето и езика на тялото. Структурата на изречението на жестомимичния език е различна от разговорния език. Някои жестомимики представят цели идеи и фрази. Други знаци представляват индивидуални думи или имена.

Колко различни жестомимични знаци има?

Има повече от 150 различни жестомимични знаци. Произходът на жестомимичните езици  е от естествено развиващите се жестомимични езици в обществото на глухите или посредством ръчно кодирани езици.

Произходът на жестомимичния език в Англия

Английският жестомимичен език (АЖЕ) е създаден от обществото на глухите. Има свидетелство за съществуването на жестомимичен език в обществото на глухите в Англия, датиращ от 15 век.

 • Естествено развиващи се жестомимични езици
 • Според The Conversation (Разговорът), жестомимичните езици се развиват естествено, когато една общност се състои от много хора, които страдат от загуба на слуха. Понякога това се случва, когато има висок процент от хора, страдащи от увреждане на слуха в определен регион.

  Английският жестомимичен език (АЖЕ) е пример за естествено развиващ се език. АЖЕ, Австралийският жестомимичен език (Auslan) и Новозеландският жестомимичен език (НЗЕ) се считат за диалекти на един език BANZSL. (Британски, Австралийски и Новозеландски жестомимичен език). Те използват същата граматика и азбуката на глухонемите.

 • Ръчно кодирани езици
 • Ръчно кодираните езици са творение на учители (чуващи хора). Има доказателство, което предлага, че жестомимичните езици са били използвани през Средновековна Европа от монаси, които са положили обет за мълчание. Те са използвали дактилология и знаци, за да представят писмения език. През 7 в. В Англия Бенедиктински монах Venerable Bede е създал система, за да представи буквите на латинската азбука посредством дактилология.

  През 17 в. В Испания, Pedro Ponce de León е преподавал на глухи ученици, деца на богати родители, учи ги да говорят, пишат и използват дактилология. Juan Pablo Bonet, испански духовник и лингвист разширява методите на Ponce de Leon. През 1620 г. той публикува жестомимична система.

  През 18 век е имало общност на глухите, което е използвало това, което сега се нарича старофренски жестомимичен език. Френският духовник Charles-Michel de l’Épée категоризира и записва френските знаци, за да може да се предадат на други и да се използват в образователния процес. Той смята езика за примитивен и е започнал да разработва негова собствена специфична жестомимична система. През 1760 г. той отваря първото в света свободно училище за глухи. Той и неговите учители по слух преподават на глухи ученици жестомимичен френски. Това не е било естествено развиващ се език, а първият жестомимичен език, който следва граматиката на писмения френски. Неговото училище все още съществува. То сега използва френският жестомимичен език, а не езикът на l’Épée.

 • Развитието на Американския жестомимичен език
 • Laurent Clerc, глух ученик от училището на l’Épée е основател на първото училище в Северна Америка. Жестомимичните знаци на l’Épée са станали основа на съвременния Американски жестомимичен език и азбуката на глухите на АЖЕ.

  Запази час за безплатен тест на слуха

  0800 900 33