Как се прави тест и изследване на слуха?

Как се прави тест и изследване на слуха?

Слухът може да бъде измерен по различни начини. Един от тях е да се изследва колко добре разбирате речта при нормално ниво на гласа и при шептене. При това изследване, обаче, има два основни проблема – трудното поддържане на постоянна интензивност на речта и това, че тя е съставени от много звуци, които се различават според честотата си. По този начин слуховата загуба, която се свежда до точно определен диапазон от честоти, може да бъде пропусната. Ето защо специалистите измерват нивото на слухова загуба, използвайки технология, която осигурява проверката на звуци от известен интензитет и специфични честоти.

безплатен тест на слуха

За да се установи наличието на слухова загуба, слухът се проверява с помощта на слушалки, които измерват въздушната проводимост. Слушалките са настроените да заобикалят тъпанчето и средното ухо и да измерват звуковите вълни, които преминават директно към кохлеата във вътрешното ухо. По този начин се проверява пълната ефективност на Вашия слух, тъй като се прави измерване по костна проводимост.

През слушалките се пускат гама от тонове от различни честоти. Тестът се прави първо на едното ухо и после на другото. Интензивността на всеки тон е разнообразна, за да може да се открие най-ниското ниво, което можете да чуете. Този праг на тона се нанася на аудиограмата.

Необичайно е прагът на звука да бъде еднакъв или подобен в различните честоти. Най-често срещаната загуба на слуха е тази във високочестотните тонове. Загубата на слуха може да бъде различна във всяко ухо. Тя се измерва в единици, наречени децибелно ниво на слуха.

Как протича тестът на слуха?

Първата стъпка към подобряването на вашия слух е провеждането на обстоен тест на слуха, който да направи персонализирана оценка на особеностите на вашия слух. Няма от какво да се притеснявате, по време на теста на слуха.

Консултация

Всяка консултация започва с разговор за начина ви на живот. Задавайки ви специфични въпроси, специалистът разбира най-точно какви са вашите слухови нужди. Въпросите са насочени към това в кои среди изпитвате затруднение да чувате и в какви ситуации бихте желали слухът ви да се подобри, според вашето ежедневие. По този начин, специалистът създава индивидуални критерии, отговарящи на вашите нужди. Тази стъпка от процеса е важна, защото ако специалистът не е запознат с начина ви на живот, няма да може да изготви подробен план за вас и да ви предложи подходящи решения.

Отоскопия

По време на отоскопията, се проверява състоянието на ушния канал и тъпанчето, с помощта на отоскоп. Така специалистът може да види дали причината за загуба на слуха е в тях и дали има някакво запушване (при наличие на чуждо тяло) или ушна кал, която трябва да бъде почистена.

Аудиометрия

С цел измерване на слуховия праг, специалистът провежда тест, наречен аудиометрия. При него, след като поставите специалните слушалки, специалистът започва да пуска звуци с точна честота и сила, докато вие трябва да натискате бутон, всеки път, когато чуете някой от тях. Процедурата се повтаря няколко пъти, докато се достигне звуковия праг. Резултатите от теста са важен фактор при избирането на слухови апарати.

Анализ

Резултатите от теста на слуха се нанасят на специална графика, наречена аудиограма. Специалистът ги използва, за да определи каква е степента на загуба на слуха, според тоновете, които не можете да чуете и кои са най-подходящите решения, които може да ви препоръча. Аудиограмата е средство за получаване на ключова информация за вашите симптоми и причини за загуба на слуха.

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33