Как да поддържаме новите си слухови апарати?

Как да поддържаме новите си слухови апарати?

Когато поемете към пътя на чуването и вземете решение да се сдобиете със слухови апарати е важно да запомните, че след като изберете и започнете да носите новите си слухови апарати за първи път, ще Ви отнеме определено време да свикнете с тях и да усетите оптимално подобрение на слуха Ви. Освен това, за да извлечете най-голяма полза от слуховите си апарати трябва да ги поддържате правилно.

Вашият специалист ще Ви покаже как да използвате слуховите си апарати и ще Ви посъветва за поддръжката им. Ако досега не сте носили слухови апарати, е препоръчително да започнете употребата им постепенно, като всеки ден увеличавате броя на часовете, в които ги носите. За да се запознаете с възможностите на Вашите слухови апарати можете да ги изпробвате в различни слухови ситуации.

безплатен тест на слуха

С появата и прогреса на слуховата Ви загуба, голяма част от звуците от ежедневието Ви, като шумът от трафика на коли, песните на птичките и дори шумоленето на листата са станали почти невъзможни за чуване. Когато сложите слуховите си апарати за първи път, голяма част от тези звуци ще се появят отново и дори могат да Ви се сторят прекалено шумни. Не се притеснявайте. Всеки човек се нуждае от време за адаптация, за да свикне отново с ежедневните звуци и да разпознава по-лесно посоката, от която идват.

Когато носите слуховите си апарати всеки ден, с времето ще стимулирате мозъка си да се справя с всички звуци около Вас, ще свикнете да разпознавате от къде идват шумовете и ще се научите кои са най-добрите настройки на апаратите за различните ситуации, в които се намирате.

Ако след периода на привикване, някои звуци продължават да Ви се струват твърде високи, можете да си запазите час при Вашия специалист по слухопротезиране, за да Ви бъде направена нова настройка.

Пет стъпки за успешно свикване с новите слухови апарати през първите 7 до 14 дни:

  1. Започнете да слушате ежедневни шумове в познато обкръжение.

  2. Опитайте разговори с един човек в тиха стая.

  3. Опитайте разговори в малки групи.

  4. Започнете да носите Вашия слухов апарат навън.

  5. Опитайте да носите Вашия слухов апарат на шумно място като ресторант.

Поддръжка на слуховите апарати

Старателната и рутинна грижа за Вашите слухови апарати допринася за тяхната функционалност и по-дълъг период на експлоатация. Можете да следвате следните указания:

Винаги преди да използвате спрей за коса или друга козметика, трябва да отстраните своите слухови апарати от ушите си, защото тези продукти могат да ги повредят. Когато не използвате слуховите си апарати, оставяйте отделението за батерията отворено, така че влагата в тях да може да се изпари.

Ежедневна грижа

Проверявайте отливката(накрайника) и тръбичката за отлагания на ушна кал и влага. Почиствайте повърхностите с кърпа без власинки. Никога не използвайте домашни почистващи препарати за почистване на корпуса на слуховите апарати. Ако е необходимо по-обстойно почистване на апаратите, се обърнете към Вашия специалист за съвет и информация за филтри и таблетки за абсорбиране на влагата.

Ежеседмична грижа

Почиствайте отливката(накрайника) с мека, леко влажна кърпа, като може да използвате антибактериален спрей за слухови апарати. За по-добри инструкции за поддръжка или за по-детайлно почистване, моля консултирайте се с Вашия специалист по слухопротезиране.

Ежемесечна грижа

Огледайте звуковата тръбичка(накрайник) за наличие на промени в цвета, втвърдяване или пукнатини. В случай на такива промени, трябва да се свържете с Вашия специалист по слухопротезиране и звуковата тръбичка трябва да бъде подменена. 

Запази час за безплатен тест на слуха

0800 900 33